PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe - Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Ses Olayları
 2. Küçük Ünlü Uyumu
 3. Büyük ünlü uyumu
 4. Anlatım Bozuklukları
 5. Adlar(İsimler)
 6. Diziliş Bakımından Uyak Örgüsü
 7. Uyak (Kafiye) Bilgisi
 8. Şiirde Ölçü
 9. İsim Fiiller (Ad Eylemler- Mastarlar)
 10. Özneye Göre Çatı (Özne - Yüklem İlişkisi)
 11. Sıfat Fiiller (Sıfat Eylem - Ortaç)
 12. Türemiş Fiiller
 13. Zarf Fiiller (Bağ Eylem - Ulaç)
 14. Fiiller (Eylemler)
 15. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 16. Divan Edebiyatındaki Nesir Türleri
 17. Düz Yazı Türleri ve Örnekleri
 18. Komposizyon Nasıl Yazılır
 19. Manzum Nedir ?
 20. LYS Hazırlık İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Videolu Anlatım
 21. Türkçede Sayılar Nasıl Yazılır?
 22. Cemal Süreya Sözleri
 23. Türkçede Kısaltmalar Nasıl Yazılır?
 24. Fuzuli Sözleri
 25. Türkçede ayrı yazılan ekler hangileridir?
 26. Öğretmenler İle İlgili Tiyatro Metinleri
 27. A DAN Z ye edebiyat sözlüğü
 28. İstiklal Marşının Üç Vuruşluk Yerleri
 29. Öğretici Metinler /Gazete ve Çevresinde Gelişen Düz Yazılar
 30. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 31. Kişisel Hayatı konu Alan Düz Yazı Türleri
 32. İstiklal Marşının Bestelenme Süresi
 33. Edebiyatta İlkler
 34. Divan-ı Kebirden Seçmeler
 35. “de, da” eki nasıl yazılır?
 36. Sıfat (Önad)
 37. Abshell edebiyat yazilari - oykuleri
 38. Özel İsimlere Getirilen Ekler Nasıl Yazılır?
 39. Zamir (Adıl)
 40. Türkçede Ayrı Yazılan Kelimeler
 41. Cumhuriyet Döneminde Toplumcu Eserler
 42. Cumhuriyet Döneminde Bireyin iç Dünyasını Esas Alan Eserler
 43. Valıklara Verilişine Göre İsimler
 44. Önemli Tiyatro Eserleri
 45. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 46. Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler
 47. Halikarnas Balıkçısı İle İlgili Yazı
 48. Nazım Biçimleri - Gazel
 49. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 50. İslamiyetten Önce Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Sözlü Ürünler
 51. Nazım Biçimleri - Müstezat ve Özellikleri
 52. Adların Özellikleri
 53. Halikarnas Balıkçısı Tüm Eserleri
 54. Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 55. Adın Durumları (Hal Ekleri)
 56. Ulama Nedir
 57. İslamiyetten Önce Edebiyatın Özellikleri
 58. Cumhuriyet Döneminde Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı
 59. Diğer Adlar
 60. Akroştiş Nedir
 61. İslamiyetten Önce Türk Edebiyatı Kimlerden Etkilenmiştir
 62. Divan-ı Lügati’t Türk’te Şamanizme Ait Kelimeler
 63. Çocuk Edebiyatının Amaçları ve Katkıları
 64. Divan-ı Lügati’t Türk’ten Beyitler
 65. Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler
 66. Fransız Edebiyatı
 67. Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri
 68. İstiklal Marşının Redifleri
 69. Dilin işlevlerine örnekler
 70. İstiklal Marşının Anlamı
 71. İstiklal Marşı 9 Kıta Açıklaması
 72. Fabl Örnekleri
 73. Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler
 74. Yurt Sevgisi İle İlgili Kompozisyon
 75. Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)
 76. Deneme Türü ve Özellikleri
 77. Latin Edebiyatı
 78. Atasözleri Tanımı
 79. Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
 80. Batı Edebiyatı
 81. Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği
 82. Muhibbi Aşk Şiirleri
 83. Cezalet Nedir?
 84. Özdeş Niteliğindeki Atasözleri
 85. Edebiyat ve Gerçekçilik
 86. Atasözleri Özellikleri
 87. Birinci Şahıs Anlatıcı
 88. Akd ü hall
 89. Yabancı Sözcükler Nasıl Yazılır?
 90. Atasözü Nedir?
 91. Yeni Eleştiri Akımı
 92. Sone ve Sonenin özellikleri
 93. Atasözleri ve Anlamları
 94. Arketipal/Mit Eleştirisi
 95. Biladiye Nedir?
 96. Tanzimat Edebiyatı
 97. Psikoanalitik Eleştiri
 98. Lehçe Nedir
 99. Tanzimat Döneminde Nesir ve Özellikleri
 100. Marksist Eleştiri
 101. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı
 102. Tanzimat Döneminde Gazetecilik
 103. Postkoloniyalism
 104. Türkçenin Türetme Gücü
 105. Tanzimat Dönemi Tiyatrosunun Özellikleri
 106. Rus Biçimciliği
 107. Mani Örnekleri
 108. Fecr-i ati edebiyatı
 109. Avangard (Öncü) Estetik
 110. Yedi Meşaleciler
 111. Hüsn ü Aşk
 112. Beat Kuşağı
 113. Yapısökücü Eleştiri
 114. Edebiyatta Garip Akımı, Garip Akımı Şairleri
 115. Atabet-ül Hakayık
 116. Şili Edebiyatçıları
 117. Alımlama Estetiği ve Okur Tepkisi Teorisi
 118. Mübalağa (Abartma) Nedir
 119. Sözlü Türk edebiyatı
 120. Dünya Edebiyatında Toplumcu Gerçekçilik Akımı
 121. Otobiyografik Teori
 122. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Nedir
 123. Saf (öz) Şiirin Özellikleri
 124. Ezop Fablleri
 125. Gezi Teorisi
 126. Edebi Sanatlar
 127. Nazım Biçimleri - Mesnevi Ve Özellikleri
 128. Somut Şiir Manifestosu
 129. Egils Saga
 130. İrsal-i Mesel (Atasözü Söyleme) Nedir
 131. Yirminci Yüzyılın Başlıca Dil Bilimi Akımları
 132. Nida (Seslenme) Nedir
 133. Möðruvallabók
 134. Egzistansiyalizm
 135. Letrizm
 136. Njáls Saga
 137. Finnboga Saga Ramma
 138. Antolojinin Tarihi
 139. Nobel Edebiyat Ödülü
 140. Kormáks Saga
 141. Postmodern Roman
 142. Droplaugarsona Saga
 143. Yeraltı Edebiyatı
 144. Fóstbræðra Saga
 145. Kore Edebiyatı
 146. Gísla Saga
 147. Brezilya Edebiyatı
 148. Hipermetin Romanı
 149. Edebiyatta Nisan Ayı / Edebiyat Ajandası
 150. İbranî Edebiyatı
 151. Edebiyatta Mayıs Ayı / Edebiyat Ajandası
 152. İskoç Edebiyatı ve Şiir
 153. Edebiyatta Haziran Ayı / Edebiyat Ajandası
 154. Personalizm
 155. Edebiyatta Temmuz Ayı / Edebiyat Ajandası
 156. Semiyotik Eleştiri
 157. Edebiyatta Ağustos Ayı / Edebiyat Ajandası
 158. Öz Şiiri Savunan Yabancı Şairler ve Şiir Görüşleri
 159. Edebiyatta Eylül Ayı / Edebiyat Ajandası
 160. Edebiyat Teorisi
 161. Edebiyatta Ekim Ayı / Edebiyat Ajandası
 162. Kültürün Taşıyıcısı Olarak Dil
 163. Edebiyatta Kasım Ayı / Edebiyat Ajandası
 164. Edebi Metin
 165. Edebiyatta Aralık Ayı / Edebiyat Ajandası
 166. Edebiyat ve Gerçeklik
 167. Türkmenistan Edebiyatı
 168. Edebiyat ile Tarih Arasındaki İlişki
 169. Özbekistan Türk Edebiyatı
 170. Tarihi Metinlerle Edebi Metinlerin Farkları
 171. Kırım Türkleri Edebiyatı
 172. Divan Edebiyatı Önemli Şair ve Yazarları
 173. Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki
 174. Divan Edebiyatı Genel Özellikleri
 175. Kırgızistan Türk Edebiyatı
 176. Edebiyat ile Sosyoloji Arasındaki İlişki
 177. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 178. Kıbrıs Türk Edebiyatı
 179. Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki
 180. Kazan / Tatar Türkleri Edebiyatı
 181. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
 182. Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
 183. Kazak Türkleri Edebiyatı
 184. Edebiyatta Dil
 185. Edebiyat ile Bilim - Teknik Arasındaki İlişki
 186. Bulgaristan Türkleri Edebiyatı
 187. Edebiyatın, İnsanı Konu Alan Bilim Dallarıyla İlişkisi
 188. Edebiyat ile Halk Bilimi İlişkisi
 189. Edebiyatta Sanat
 190. Dil Nedir?
 191. Azerbaycan Türk Edebiyatı
 192. Terkib-i Bent Nedir?
 193. Edebiyatta Bilim
 194. Irak (Kerkük) Türkleri Edebiyatı
 195. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
 196. Divan Edebiyatı Nazım Türleri
 197. Edebiyat Testi
 198. Firdevsi ve Şehnamesi
 199. Oğuz kağan destanının cevapları!
 200. Servet-i Fünun Döneminde Hüseyin Cahit Yalçın
 201. 9 sınıf Edebiyat konu anlatımları
 202. Servet-i Fünun Döneminde Ahmet Şuayb
 203. Öğretici Metinlerin Türleri
 204. Kitabın başından sonuna kadar çalışma kağıdı !
 205. Servet-i Fünun Döneminde Cenap Şehabettin
 206. Edebiyat ve Sanat
 207. 9 sınıf Türk edebiyatı ders notları|baştan itibaren ayrıntılı
 208. Tenkit Anlayışındaki Eksiklikler
 209. Şiir Türleri
 210. 9Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (download)
 211. Tenkitin Özellikleri
 212. 9sınıf Türk Edebiyatı yıllık ödev konuları
 213. Servet-i Fünun Döneminde Edebi Tenkit
 214. Edebiyatta Ocak Ayı / Edebiyat Ajandası
 215. Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 216. Edebiyatta Şubat Ayı / Edebiyat Ajandası
 217. Edebi Tenkit Türünün Özellikleri
 218. Düz Yazı Türleri Nelerdir
 219. Öğretici Metinler (Edebi Tenkit)
 220. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
 221. Edebiyatta Mart Ayı / Edebiyat Ajandası
 222. Destan Çeşitleri
 223. Servet-i Fünun Edebiyatında Öğretici Metinler
 224. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
 225. İstiklal Marşının Kabulü
 226. Servet-i Fünun Edebiyatı
 227. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma
 228. Garip akımı dışında yeniliği sürdüren şiir akımı nedir
 229. Servet-i Fünun Döneminde Sosyal ve Siyasi Ortam
 230. Edebiyatta Kültür
 231. Milli Edebiyat Döneminin gelişim sebepleri nelerdir
 232. Serbest Müstezat Nedir? Örnekleri Nelerdir?
 233. Kültürün Unsurları
 234. Triyole Nedir?
 235. Türk dilinin korunmasında Türk kültürünün önemi nedir?
 236. Terza-Rima Nedir?
 237. Büyük harflerin kullanıldığı yerler
 238. Sone Nedir?
 239. Dilin işlevleri nelerdir
 240. Şinasi Şair Evlenmesi Özellikleri
 241. Aruz Ölçüsü
 242. Fiilimsilere Örnek Sorular
 243. Şinasi Şair Evlenmesi
 244. Divan Edebiyatında Düz Yazı
 245. Uzun çizgi işareti
 246. Türk ve Dünya Edebiyatındaki İlkler
 247. Tasavvuf Felsefesi
 248. Haber Kipleri ve Dilek Kipleri Konu Anlatım
 249. Fecr-i Ati Beyannamesinin Özellikleri
 250. Alfabetik Efsane Antolojisi